Från ”Fem myror”

Från ”Fem myror” Mapp, 4 serigrafier av Owe Gustafson